Analytiikkajaosto

Jaoston tehtävänä on toimia eri toimijoiden yhteistyöryhmänä opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimuksen ja koulutuksen toimialan keskusteluissa oppimisanalytiikan osalta, edistää yhteentoimivuutta oppimisanalytiikassa sekä seurata ja ennakoida oppimisanalytiikkaan liittyvää lainsäädäntöä.

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTIES/Analytiikkajaosto

Mainokset
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close