A!OLE-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää Aallon verkko-opetusta pilottihankkeiden kautta. Osassa hankkeista myös oppimisanalytiikka on keskeisessä roolissa.
Päämääränä on kerätä avoimet verkkokurssit yhteen portaaliin.

https://onlinelearning.aalto.fi/about/

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close