Kokemuksia oppimisanalytiikasta – IntelliBoard Moodle-ympäristössä

ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 101.
Kurttila Jukka; Aalto Markus; Viinikka Sinikka
CC BY-NC-ND 4.0

Tiivistelmä

APOA, ”Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa” on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa pilotoitiin ja tutkittiin oppimisanalytiikan käyttöä ammattikorkeakouluissa. Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) keskityttiin opintojaksoilta kerättävän datan käsittelyyn ja hyödyntämiseen IntelliBoardilla Moodle-ympäristössä.

Moodlen omat työkalut antavat hyvän käsityksen opintojen etenemisestä yksittäisellä kurssialustalla, mutta pilotissa lähdettiin tarkastelemaan laajemman näkymän rakentumista kaikilta Moodlen kurssialustoilta. Tällaiset näkymät IntelliBoard kokoaa automaattisesti opiskelijalle ja opettajalle.

Pilotteja varten määriteltiin, mitä toimia Moodlessa tulee tehdä oppimisen etenemistä kuvaavan tiedon keräämiseksi ja IntelliBoardin raporteista valittiin 10 raporttimallia 139 mahdollisesta. Oppimisanalytiikan piloteissa keskityttiin opiskelijoiden, opettajien sekä ohjaajien näkökulmiin. Organisaation ja hallinnon näkökulmasta tarkasteltiin oppimisanalytiikkaa kokonaisessa tutkinto-ohjelmassa sekä sen vaikutuksista yksikköön.

Oamkin kokeilussa huomattiin, että pilotointiin tarvitaan aikaa, koska testaus, pedagogiset näkökulmat sekä tekninen käyttöönotto luovat vasta perustan oppimisympäristöihin kertyneen datan laajamittaiseen käyttöön. Yhteistyö esimerkiksi verkkopedagogien, ohjelmiston ylläpitäjän ja tietohallinnon kanssa on analytiikkaratkaisujen käyttöönoton onnistumisen kannalta välttämätöntä.

Artikkeli kokonaisuudessaan >>

Kurttila, J., Aalto, M. & Viinikka, S. 2020.
Kokemuksia oppimisanalytiikasta – IntelliBoard Moodle-ympäristössä.
ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 101.
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020112492765.

Tutustu myös näihin

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close