Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – Claned

Claned

(https://app.claned.com)

Claned Group on suomalainen kasvuyritys. Sen tuottama Claned-oppimisympäristö on verkon ja mobiilin kautta käytettävä digitaalinen oppimista tukeva sovellus. Claned Group työllistää 27 henkilöä. Yhtiön kotipaikka on Helsinki, ja lisäksi sillä on kansainvälisiä jälleenmyyjiä. Clanedin asiakkaita ovat oppimiseen liittyvät organisaatiot niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Asiakkaita on tällä hetkellä 27 maassa.

Claned tarjoaa oppilaille ja opettajille alustan verkossa tapahtuvaan yhteisölliseen työskentelyyn. Alustalla on mahdollista yhdessä tuottaa materiaalia ja rakentaa yhdessä tietoa aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Claned tuo oppimateriaalin oppijoiden, ohjaajien ja opettajien käyttöön ja tarjoaa ympäristön, jossa materiaalia voidaan käsitellä ja kommentoida yhteisesti.

Claned tarjoaa oppijoille mahdollisuuden oma-aloitteisuuteen. Käyttäjän henkilökohtainen tili siirtyy hänen mukanaan oppilaitoksesta tai työpaikasta toiseen ja kaikki sinne kertynyt aineisto pysyy tallessa. Oppijat voivat itse perustaa oppimisalueita ja myös hallita niitä. Oppija voi itse muokata ja lisätä materiaaleja oppimisensa tueksi. Tämä mahdollistaa sisältöportfolioiden ohella yhteistyöalueiden perustamisen. Opettajajohtoisilla kursseilla opettaja voi lisäksi hallita kurssin avoimuutta. Kun oppijalle herää kysymyksiä tai ajatuksia sisällöistä, hän voi syöttää kommenttinsa suoraan siihen kohtaan tekstiä, videota tai kuviota, jota kommentti koskee. Opettajan tai kurssin ohjaajan lisäksi muut oppilaat saavat uudesta kommentista ilmoituksen, joka ohjaa heidät suoraan kyseessä olevaan oppimateriaalin kohtaan.

Oppimisanalytiikka

Clanedin sisäänrakennettu oppimisanalytiikka hyödyntää dataa oppimateriaaleista, opiskelijoista ja heidän käyttäytymisestään. Seurantanäkymät mahdollistavat opiskelijoiden edistymisen seuraamisen ja aikaisen puuttumisen vaikeuksissa olevien opiskelijoiden suhteen.

Oppimisanalytiikka kuvaa oppimisen tekijöitä, kuten ajankäyttöä, sosiaalista vuorovaikutusta ja oppimiseen liittyviä haasteita. Tavoitteena on, että oppimisprosessi tehdään opettajalle näkyväksi ja tämän pohjalta opettaja voi tarjota oppimista tukevaa materiaalia ja tarjota tukea haasteelliseksi koettuihin kohtiin. Oppimisen seurantatyökalun avulla oppija saa myös itse koko ajan tietoa siitä, miten etenee opinnoissaan.

Claned suosittelee kunkin tavoitteisiin, vauhtiin ja kiinnostuksen kohteisiin sopivia aineistoja ja opiskelutovereita (kuva 6). Opiskelija voi halutessaan lisätä suositellut aktiviteetit omalle oppimispolulleen.

Analytiikka on ohjaavaa, ennustavaa ja visuaalista.

Analytiikka antaa oppijalle seuraavaa tietoa:

  • käytetystä opiskeluajasta
   • kuinka säännöllisesti sisältöä on käytetty
   • opiskeluun käytetystä kokonaisajasta
  • kuinka paljon aikaa on käytetty eri sisältöalueisiin
  • kuinka haastava sisältöalue oli oppijalle ja muille oppijoille
  • aktiivisuudesta muiden oppijoiden kanssa – ovatko oppijan kommentit/kysymykset tuottaneet keskustelua
  • materiaali- ja etenemisjärjestyssuosituksia

Edistymistä koskeva analytiikka näyttää opiskelijalle oman edistymisen henkilökohtaisella oppimispolulla. Opiskelija voi tarkastella edistymistään ja toimintaansa suhteessa kurssin keskiarvoon. Oppija saa notifikaatteja valitsemallaan tiheydellä. Ne sisältävät ehdotuksia ja muistutuksia tulevista määräajoista opiskelijan oppimispolulla.

Claned näkymät

KUVA 6. Clanedin suosituksia oppijaa tukevista sisällöistä.

Analytiikka antaa opettajalle seuraavaa tietoa:

 • miten opiskelijat käyttävät aikansa
 • kuinka usein ja kuinka paljon opiskelijat viettävät aikaa opiskellen
 • kuinka paljon kaikkiaan on käytetty aikaa
  • mihin sisältöihin oppijat keskittyvät
 • Clanedin algoritmit indeksoivat kaikki materiaalit, joten opettaja pystyy tarkastelemaan yksittäisten materiaalien lisäksi mitkä aihealueet kiinnostivat
  • miten haastavia oppimateriaalit ovat
 • ryhmittelyanalyysit esittävät opettajalle ryhmiä, joilla on haasteita kurssin tiettyjen osien kanssa
  • Kuinka oppijat vuorovaikuttavat ja kommentoivat
 • missä kohtaa materiaaleja ja kuinka aktiivisesti opiskelijat vuorovaikuttavat
 • onko ryhmässä erityisen aktiivisia oppijoita, jotka auttavat muita

Ennustava analytiikka kohdentuu oppimateriaali- ja aktiviteettisuosituksiin (kuva 7). Suositukset perustuvat sekä automaattiseen asiasanoitukseen että oppijoiden käyttäytymisen seuraamiseen.

Claned analytiikkaKUVA 7. Clanedin seuranta- ja analytiikkanäkymiä.

Käyttöliittymän analytiikka keskittyy yksittäisiin opintojaksoihin. Organisaatioanalytiikkaa tuotetaan tarpeiden perusteella tapauskohtaisesti. Kaikki data on oppilaitoksen ladattavissa kattavia analyyseja varten.

Tekniset ominaisuudet

Claned on käytettävissä millä tahansa laitteella selaimen kautta ja mobiilisti iOS:n ja Androidin navigaatioapplikaatioilla.

Yleisesti käytettyjen dokumenttiformaattien (videot, kuvat, PDF, DOC ym.) lisäksi Claned tukee interaktiivisia upotettavia sisältöjä (esim. SCORM)

Claned on SaaS-pilvipalvelu (Software as a Service). Data kerääntyy salattuna ja suojattuna Azure-palvelimille, mistä se on siirrettävissä oppilaitoksen muuhun käyttöön rajapintojen avulla. Räätälöidyt analyysit ovat mahdollisia oppilaitoksen tarpeiden perusteella joko automatisoidusti tai manuaalisesti. Oppilas voi poistaa oman käyttäjäprofiilinsa ja datansa niin halutessaan.

Claned Group huolehtii läpinäkyvästi ja vastuullisesti henkilötietojen tietosuojasta uuden EU:n asetuksen mukaisesti. Claned-tuotteessa käsiteltävä käyttäjädata talletetaan salattuna ja siihen on käyttöoikeudet vain nimetyillä henkilöillä erillisten käyttäjäoikeuksien mukaisesti. Claned-käyttäjädataa ei koskaan myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille, esimerkiksi mainostajille. Järjestelmästä kerättävää oppimisdataa käytetään analytiikan ja henkilökohtaisten suosituksien antamiseksi oppijoille. Tämän tavoitteena on tehostaa oppimisprosessia ja parantaa oppimistuloksia.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close