Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – ItsLearning

ItsLearning

(https://itslearning.com/fi/)

ItsLearning on vuonna 1999 Bergenissä Norjassa perustettu kansainvälinen yritys. Sen tuottama Itslearning-oppimisympäristö on verkon ja mobiilin kautta käytettävä digitaalinen oppimista tukeva sovellus. Itslearning työllistää Suomessa 7 ihmistä ja n. 400 ihmistä ulkomailla. Yhtiön kotipaikka on Bergen. Ympäristöllä on yli 7 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa.

ItsLeaning tarjoaa yhdellä kirjautumisella opetuksen ja oppimisen ohjausjärjestelmän. Opetussuunnitelmien tavoitteet, resurssit, oppimisprosessi, vuorovaikutus, ohjaus, palautteenanto, arviointi ja osaamisen osoittaminen tapahtuvat samassa ympäristössä.

Opetushallituksen ePerusteet on integroitu itsLearningiin, ja opetussuunnitelmat ovat ladattavissa kurssien/opintojaksojen tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmistossa on kirjasto, minne jokainen käyttäjä voi tuoda omia materiaalejaan ja täältä voidaan linkittää sisältöjä eri opettajien tuottamille opintojaksoille ja kursseille. Kirjaston sisällöt on kytketty oppimistavoitteisiin. Sisältöjä voidaan etsiä avainsanoilla tai tavoitteilla. Ohjelma mahdollistaa opintojaksojen/kurssien/tuntien jakamisen kollegojen kanssa.

Oppimisprosessin suunnittelu lähtee liikkeelle opetussuunnitelman tavoitteista ja tavoitteiden mukaan valitaan sisällöt, laaditaan tehtävät ja tehdään eteneminen näkyväksi. Oppija voi näin helposti nähdä, mitä osaamista hänellä jo on ja mitä osioita on vielä suoritettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehtävien arviointi kytketään oppimistavoitteisiin ja osaamista voidaan peilata laajempiin tavoitteisiin.

Oppija voi muodostaa ympäristöön omaa sisältöportfoliotaan joko tiettyyn kurssiin liittyen, tai kurssitarjonnan ulkopuolella. Osana portfoliota voidaan myös pitää henkilökohtaista blogia. Portfolio voidaan suojata salasanalla, tai sen saatavuutta voidaan muuten rajoittaa. Portfoliota kehitetään nyt mahdollistamaan sen mukaan ottaminen opintojen päätyttyä.

Oppimisanalytiikka

Kaikki toiminta tuottaa tietoa oppimistavoitteiden saavuttamisesta. Ohjelmistossa voidaan seurata oppijoiden etenemistä ja selvittää, miten opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Seuranta on mahdollista koko koulutuksen ajalta, ei vain yhden kurssin osalta. Valmiiden yhteenvetojen lisäksi voidaan räätälöidä juuri oppilaitoksen tarpeisiin sopivia raportteja. Analytiikka on kohdistettu erityisesti opettajalle ja johdolle tiedolla johtamisen tueksi. Opiskelija voi seurata omaa etenemistään suhteessa tavoitteisiin.

Analytiikka antaa oppijalle tietoa kurssikohtaisesta edistymisestä suhteessa oppimistavoitteisiin ja omista suorituksista. Edistymistä koskeva analytiikka näyttää opiskelijalle oman edistymisen henkilökohtaisella oppimispolulla. Oppija näkee ympäristössä selkeästi tekemättömät ja myöhässä olevat tehtävät. Opettaja voi lisäksi lähettää erillisiä muistutuksia tehtävistä.

Analytiikka antaa opettajalle (kuva 8) seuraavaa tietoa oppijan etenemisestä:

 • miten opiskelijat käyttävät aikansa§x
 • kuinka usein ja kuinka paljon opiskelijat viettävät aikaa opiskellen
 • ketkä käyvät oppimisympäristössä ja milloin
 • mihin sisältöihin oppijat keskittyvät
 • miten aktiviteetteja käytetään
 • miten oppijat saavuttavat oppimistavoitteet

kuva8

Analytiikka antaa johdolle ja opettajille tietoja:

 • opetussuunnitelman toteutumisesta
 • opetusmenetelmien monipuolisuudesta analysoimalla käytettyjä sisältöjä ja aktiviteetteja
 • kuinka paljon opetussuunnitelman tavoitteita on kytketty kurssien sisältöihin, aktiviteetteihin ja arviointiin
 • etsii tyypillisiä käyttötapoja vertailemalla eniten ja vähiten käytettyjä sisältötyyppejä
 • etsii tyypillisiä käyttötapoja vertailemalla eniten ja vähiten käytettyjä sisältöjä
 • oppijoiden sitoutumisesta
 • seuraa sitoutumista kouluittain, rooleittain tai hakee käyttäjäryhmiä, jotka hyötyisivät koulutuksesta tai tuesta
 • selvittää toteutuuko ”opiskele missä ja milloin tahansa” seuraamalla kirjautumisajankohtia
 • antaa yksityiskohtaisia raportteja käyttäjien aktiivisuudesta
 • oppijan etenemisestä (kuva 9)
 • vertailee oppijoiden etenemistä koulujen ja kurssien välillä tai oppimistavoitteittain
 • antaa yksityiskohtaisen kuvauksen oppimistavoitteiden saavuttamisesta suhteessa aikaan
 • antaa tietoa yksittäisen oppijan etenemisestä suhteessa saavutettuihin oppimistavoitteisiin

kuva9

Oppilaitoksen johto voi seurata:

 • miten oppilaat pärjäävät
 • millä alueilla on ongelmia
 • miten opetussuunnitelman tavoitteet on saavutettu
 • millaisia sisältöjä oppijoille tarjotaan
 • millaisia arviointimenetelmiä käytetään
 • alustan käyttöastetta
 • millaista tukea opettajat tarvitsevat

Ohjelmistosta saa suoraan raportit tallennustilasta, sisäänkirjautumisista, kurssiraporteista ja oppijan suorituksista. Organisaatioanalytiikkaa ja -raporttien räätälöintiä tuotetaan tarpeiden perusteella tapauskohtaisesti lisämaksua vastaan. Järjestelmänvalvoja saa kaiken raportoinnin, opettajat saavat raportit kursseista ja oppijan suorituksista raportit menevät myös oppijoille ja vanhemmille. Järjestelmänvalvoja voi määritellä oikeuksia. Kaikki data on ladattavissa oppilaitoksen käyttöön jatkoanalyysejä varten.

Ohjelmistoon suunnitellaan analytiikkamenetelmiä, joilla oppija saa tietoa enemmän omasta etenemisestään ja hänelle tulisi suosituksia erilaisista sisällöistä ja aktiviteeteista oppimisen tueksi. Myös analytiikan visualisointia kehitetään.

Tekniset ominaisuudet

ItsLearning on käytettävissä millä tahansa laitteella selaimen kautta ja mobiilisti (iOS ja Android). Se on integroitu Google Driven ja OneDriven kanssa sekä LTI-työkalujen kanssa.

Ohjelmistoon tallennettavien dokumenttien formaattia ei ole rajattu. Useimmat tiedostotyypit voidaan esikatsella suoraan palvelussa ilman omalle koneelle tallentamista. Palvelu sisältää myös mm. Office Online -palvelun, eli MS Office -asiakirjoja voidaan tuottaa, muokata ja katsella ilman Office-työkaluja omalla laitteella. Myös SCORM- ja IMS-paketteja voidaan käyttää sisältöinä.

Itslearning on suojattu pilvipalvelu. Asiakkaille ja heidän loppuasiakkailleen tarjottavien palveluiden osalta itslearning on EU-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä. Käsittelijänä itslearning ei päätä käsittelyn tarkoituksesta tai laillisuudesta, vaan ainoastaan käsittelee tietoja asiakkaiden puolesta ja lukuun. itslearning on nimittänyt asetuksen mukaisen tietosuojavastaavan. https://itslearning.com/fi/gdpr/

Räätälöidyt raportit tulevat osaksi asiakkaan analytiikkapalvelua eli ovat automaattisia. Oppilas kääntyy tarpeen vaatiessa ensisijaisesti rekisterinpitäjän eli oppilaitoksensa puoleen. Itslearning avustaa rekisterinpitäjää vaatimusten täyttämisessä.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close