Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – Valamis

Valamis

(https://www.valamis.com/fi/ratkaisut/valamis-oppimisymparisto)

Valamis Group Oy (aiemmin Arcusys) on kansainvälisesti kasvava digitaaliseen oppimiseen ja työvoiman kehittämiseen erikoistunut IT-yritys, joka kehittää oppimisympäristöä nimeltään Valamis. Yritys toimii kahdeksassa eri maassa ja työntekijöitä on 180. Valamis-oppimisympäristö on erityisesti suurten yritysten käytössä oleva ympäristö ja sitä käytetään erilaisten koulutustapahtuminen tarjontaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Ohjelmiston avulla voidaan hallita webinaareja, verkko-oppimista, valmennusta, mentorointia, oppimismoduuleja, simulaatioita, toimintatapamalleja tai työssäoppimista. Valamis-oppimisympäristö tukee työssäoppimista monin eri tavoin, esimerkiksi työsuoritusten reaaliaikaisella analytiikalla ja jatkuvalla palautteella. Ohjelmistossa on sisällöntuotantotyökalu, jonka avulla voi tuottaa erilaista oppimismateriaalia. Valamis tukee erityisesti mikro-oppimista, joka tarkoittaa pienten oppimissisältöjen opiskelua juuri silloin kun oppija tiettyä tietoa tarvitsee.

Valamis-oppimisympäristö yhdistää muodollisen ja sosiaalisen oppimisen menetelmät. Oppimisympäristön avulla oppijat voivat olla yhteydessä toisiinsa, oppia uutta ja jakaa osaamistaan toistensa kanssa. Valamis-oppimisympäristössä jokainen voi opiskella omaan tahtinsa ja personoida oman oppimispolkunsa. Erilaisiin tarpeisiin voidaan valita räätälöidyt oppimateriaalit.

Oppimisanalytiikka 

Valamis-oppimisympäristö mahdollistaa laajan ja yksityiskohtaisen oppimisdatan keräämisen. Käyttäjien toimintaa oppimisympäristössä ja oppimateriaalien kanssa voidaan seurata klikkauksen tarkkuudella.Näin saadaan käsitys siitä, mitkä sisällöt toimivat ja mitkä eivät, mitkä materiaalit saavat oppijat innostumaan ja mitkä passivoivat oppijaa. Analytiikan avulla voidaan parantaa niiden laatua.

Kurssin vetäjä voi seurata oppijoiden etenemistä opinnoissa: esimerkiksi mitä materiaaleja oppijat ovat hyödyntäneet ja kuinka paljon aikaa he ovat käyttäneet yksittäisten tehtävien parissa. Näin erilaiset oppimisen tyylit tulevat näkyvimmiksi, oppijoiden suoriutumistaan voidaan seurata tarkemmin ja mahdollisiin ongelmiin puuttua ajoissa. Erilaisia oppimistyylejä voidaan tukea rakentamalla oppimateriaalia sen mukaan, miten sitä omaksutaan. Lisäksi oppijat voivat itse seurata etenemistään opinnoissa.

Valamis-oppimisympäristöön voidaan määrittää organisaation strategiset tavoitteet ja kohdentaa ne asianomaisille työntekijöille. Tehtäväkohtaiset pätevyysvaatimukset ovat helposti jokaisen saatavilla (kuva 25). Osaamisen kehittämiseen liittyviä toimia voidaan yhdistää kokonaisuuksiksi eli oppimispoluiksi ja tavoitteita pystytään asettamaan ja seuraamaan joustavasti. Valamiksen analytiikka antaa tietoa oppijoiden suoriutumisesta yksilöinä, tiimeissä tai koko organisaation tasolla.Yritys kehittää jatkuvasti menetelmiä, joilla voidaan paremmin tutkia, miten oppiminen vaikuttaa henkilön työsuorituksiin ja sitä kautta koko organisaation tulokseen. Tavoitteena on löytää parhaat oppimismenetelmät, jotka tukevat eri ihmisten taitojen kehittymistä koko organisaation menestyksen kannalta tarvittavaan strategiseen suuntaan.

kuva25

Koulutuksen tehokkuus ja tulokset kiinnostavat yrityksissä oppijoiden lisäksi yrityksen henkilöstöhallintoa, koulutusvastaavia ja nykyään myös ylintä johtoa (kuva 26). Eri osapuolia kiinnostaa mitä on opittu, miten oppiminen tehostaa työsuorituksia, miten eri oppimateriaaleja ja sisältöjä oppimisessa hyödynnetään ja miten erilaiset verkostot ja yhteydet tukevat oppimista.

kuva26

Puutteet taidoissa ja oppimisessa voidaan tunnistaa ajoissa. Valamis-oppimisympäristössä on tekoälyllä varustettu digitaalinen oppimisavustaja (chatbot), joka helpottaa oppimisen personointia ja auttaa oppijoita hyödyntämään koko potentiaalinsa. Digitaalinen oppimisavustaja ehdottaa jokaiselle oppijalle sopivia sisältöjä heidän historiaan, toimenkuvaan ja taitoihin perustuen. Valamis-oppimisympäristöön voidaan integroida helposti ulkoisia sovelluksia ja sisältöjä.

Tekniset ominaisuudet

Valamis-oppimisympäristö on SaaS-ratkaisu, joka sisältää automaattiset järjestelmäpäivitykset ja mahdollistaa nopean käyttöönoton. Se toimii eri laitteilla ja käyttöjärjestelmillä, myös mobiililaitteilla Valamis Mobile App -mobiilisovelluksen avulla.

Avoimen lähdekoodin alusta on helppo integroida erilaisiin ulkoisiin ja sisäisiin järjestelmiin ja materiaaleihin ja siihen voidaan räätälöidä erilaisia sovelluksia ja ratkaisuja tarpeen mukaan. Experience API (xAPI) ja Learning Record Store (LRS) standardien avulla voidaan seurata oppimisprosessia yksityiskohtaisesti. xAPI kerää kaikki tärkeät oppimiseen liittyvät toiminnot kuten sosiaaliseen oppimisen sekä päivittäiseen työhön tai esim. harrastuksiin liittyvät kokemukset. LRS vastaanottaa, tallentaa ja palauttaa suoritettuihin toimintoihin, saavutuksiin ja oppimissuorituksiin liittyvää dataa.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close