Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – Workseed

Workseed

(www.workseed.fi)

Workseed Oy on suomalainen koulutusteknologian yritys, joka tarjoaa Workseed pilvipalvelua tehostamaan pedagogiikkaa ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa.  Ohjelman avulla osaamisen arviointi ja kehittymisen seuranta voidaan yhdenmukaistaa koulutuksenjärjestäjän käyttämissä oppimisympäristöissä. Ohjelmisto on käytössä noin 20:ssä ammattioppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa.

Ohjelmiston avulla tuetaan opinnollistamista, yksilöllisten oppimispolkujen hallintaa sekä visualisoidaan kehittymisen seurantaa. Workseed tarjoaa työkalut ammatillisten oppimistehtävien jakamiseen ja innostaa oppijaa laadukkaiden dokumenttien tuottamiseen suoraan oppimisympäristössä – kaikilla älypuhelimilla ja tableteilla. Dokumentaatio voi sisältää valokuvia, videoklippejä ja muita tiedostoja.  Kaikki oppimistehtävädokumentaatiot kuva- ja videoliitteineen löytyvät yhdestä paikasta arvioitavaksi.

Workseed automatisoi kommunikaatioprosessin valvontaa ja tarjoaa keinot lisätä opiskelijan saaman palautteen määrää ja monipuolistaa opiskelijan, opettajien ja työpaikkaohjaajien välistä vuorovaikutusta. Mobiili dokumentointi auttaa oppijoita tekemään säännöllisiä itsearviointeja ja kerryttää portfoliota automaattisesti. Toiminnan kautta oppijan itsearviointitaidot kehittyvät. Työelämään siirryttäessä oppijalla on kehittymisestään kerättyä luotettavaa tietoa.

Oppimisanalytiikka

Workseediin on saatavilla monipuolisesti liitäntöjä, joilla ohjelmisto voidaan kytkeä verkko-oppimisympäristöihin, kuten Moodleen sekä alakohtaisiin oppimisratkaisuihin kuten koulutussimulaattoriohjelmistoihin. Laajat tiedonkeruumahdollisuudet mahdollistavat opiskelijan luotettavan kehittymisen seurannan ja auttavat opettajia ja opinto-ohjaajia löytämään esim. itsenäiseen työskentelyyn kykenevät ja tukea tarvitsevat oppijat.

Alla olevassa kuvassa (kuva 37) on esimerkki opiskelijan kehittymisen seurannasta tutkinnon osin. Vihreällä on merkitty tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, jotka on arvioitu hyväksytyksi, punaisella on ammattitaitovaatimukset, joiden osalta opiskelijalla on täydennettävää. Harmaiden osalta opiskelijalta puuttuu suorituksia.

kuva37

Workseedin liitäntä Opetushallituksen ePerusteet-tietovarastoon helpottaa ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteiden käyttöä arviointien perusteena sekä tukee opettajaa suunnitelmallisen opintopolun kehittämisessä.  Oppija pystyy ohjelman avulla paremmin hahmottamaan opintojen muodostumisen ja tämä auttaa sitoutumista ja tavoitteellista toimintaa. Ohjelma tukee myös yksilöllisten opintopolkujen rakentamisessa ja helpottaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Se tukee HOKSien laadintaa ja päivittämistä.

Isojen tutkinnon osien sisällä automatisoidut toiminnot helpottavat harjoitteiden ja ammattitaitovaatimusten hallintaa ja etenemisen seurantaa. Sähköposti-ilmoitukset valmistuneista oppimistehtävistä pitävät oppijan, opettajan, tukihenkilöstön ja tarvittaessa työpaikkaohjaajat ajantasalla opiskelijoiden suorituksista ja ohjaavat opiskelijaa itsenäiseen tekemiseen.  Ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Opettajat ja ohjaajat voivat seurata oppijoiden etenemistä tehtäväpoluilla ja voivat antaa reaaliaikaista ohjausta tarpeeseen ja suorittaa helposti arviointeja eri oppimisympäristöissä.

Workseed aktivoi opiskelijaa säännöllisiin reflektointeihin. Kerätystä tiedosta voidaan louhia osaamisalueet, jotka opiskelijat kokevat haasteellisina. Tiedon avulla opettajat voivat painottaa opetusta juuri oikeisiin aihealueisiin, esimerkiksi ennen harjoittelujaksoille lähtöä.

Tekniset ominaisuudet

Workseed on yhteensopiva markkinoiden suosituimpien opiskelijahallintojärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa palvelun sulautumisen osaksi asiakkaan tietohallintoa. Workseediä voidaan käyttää paikallisilla käyttäjätileillä tai se voidaan kytkeä asiakkaan Active Directory- hakemistopalveluun.

Workseed on saatavissa SaaS-toimitusmallilla ja siten sen käyttöönotto käy vaivatta. Ratkaisun pilotointi on mahdollista rajatulla käyttäjäryhmällä ja sen jälkeen skaalaaminen koko organisaation kattavaksi palveluksi onnistuu kustannustehokkaasti.

Workseed tarjoaa GDPR:n mukaiset toiminnallisuudet loppukäyttäjälle.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close