Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – Innofactor Skilli

Innofactor Skilli

(http://www.skilli.com/)

Innofactor Skilli -ohjelmistoa tuottaa Suomessa Innofactor Software Oy, joka on osa pohjoismaista Innofactor-konsernia.

Skilli on opettajan ja oppilaan välinen sähköinen työkalu oppimisen aikaiseen arviointiin ja oppilaiden itsearviointeihin. Ohjelma tarjoaa työkalun ala- ja yläkouluille yksilöllisen oppimisen analysointiin ja laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa oppimistuloksia ja mahdollistaa mielekäs oppiminen ja opettaminen. Ohjelmisto on suunniteltu toimimaan opettajien tukena aina opetuksen suunnittelusta sen seurantaan ja se tukee opettajien työtapojen muutosta uuden OPSin mukaiseksi.

Skillin käyttöönotto on helppoa ja käyttöä ei tarvitse aloittaa tyhjältä pöydältä. Ohjelmisto tarjoaa opettajille valmiin kysymyspankin, josta he voivat valita kysymyksiä arviointilomakkeille. Skillin valmiit kysymykset keskittyvät oppimisprosessiin ja niiden avulla opettajat saavat tietoa mm. siitä, mikä oppimistapa kullekin oppilaalle toimii parhaiten, miten oppilaat ovat kokeneet eri oppimistilanteet ja kuinka paljon oppilaat omasta mielestään ovat oppineet. Lisäksi Skillin laaja-alaisen osaamisen toiminnot tuovat opettajille konkreettisuutta laaja-alaisen osaamisen opettamiseen. OPS:in laaja-alainen osaaminen esitellään käytännönläheisempien tulevaisuuden taitojen avulla. Taitoja on 16 kpl ja jokaiselle taidolle on 5-portaisen asteikon avulla ohjeistusta opettajille taitojen opettamiseen. Jokaiselle taidolle on myös olemassa valmiit itsearviointikysymykset.

Valmiiksi tarjottavien kysymysten lisäksi jokaisella koululla on mahdollisuus rakentaa itselleen oma kysymyspankki. Opettajat voivat halutessaan myös luoda omia kysymyksiä kysymyseditorilla. Opettajat pystyvät luomaan oppilaille ja itselleen arviointilomakkeet, joissa kysymykset voivat olla samoja tai ne voivat erota toisistaan vaikka kokonaan. Myös huoltajia on mahdollista pyytää arvioimaan oppilaiden oppimista tai osaamista.

Oppimisanalytiikka

Kantavana ajatuksena ohjelmiston kehityksessä on ollut oppimisen aikaisen arvioinnin ja itsearvioiden tuottaman tiedon laajempi hyödyntäminen oppimisen ja opettamisen tehostamiseksi. Tavoitteena on myös ollut tuoda opettajille mahdollisimman reaaliaikainen kuva kunkin oppilaan etenemisestä, yksilöllisestä oppimistavasta, osaamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja voikin pyytää oppilaalta arviointia päivittäin, viikoittain tai tilanteen mukaan. Mitä useammin oppilaat tekevät itsearviointejaan, sitä enemmän opettajat saavat tietoa oppilaistaan ja voivat näin nopeammin suunnata huomionsa niille oppilaille, jotka sitä tarvitsevat. Oppilaat voivat tehdä itsearviointeja esimerkiksi omilta älypuhelimiltaan, joka mahdollistaa useasti tapahtuvan itsearvioinnin heti oppimistilanteen jälkeen.

kuva36

Skilli tuo oppimisen arviointiin jatkuvuutta. Ohjelmistoon luodaan kevyitä oppimiskokonaisuuksia, joiden laajuus on opettajien päätettävissä. Oppimiskokonaisuus voi olla esimerkiksi kurssi, oppiaine tai jokin sen aihe, monialainen kokonaisuus, projekti tai mikä tahansa muu kokonaisuus. Jokainen oppimiskokonaisuus kuitenkin kartoittaa oppilaiden arviointitietoja ja mikäli oppimiskokonaisuuksissa käytetään osittain samoja kysymyksiä, näihin kertynyttä tietoa voidaan tarkastella oppimiskokonaisuuksien yli. Oppilaat pystyvät myös tarkastelemaan omia tietojaan, joka auttaa heitä reflektoimaan omaa oppimistaan sekä tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdolliset kehityskohteensa.

Esimerkkejä siitä, mitä raporttien avulla on mahdollista seurata:

  • mitä laaja-alaisia taitoja oppilaat ovat käyttäneet
  • mitä oppimistapoja oppilaat ovat käyttäneet
  • miten oppilaat ovat kokeneet oppimisen
  • paljonko oppilaat ovat oppineet
  • oliko vaikeustaso sopivalla tasolla (kuva 36)

 

Raportteja voidaan vertailla ja tietoja voidaan rajata esim. oppimiskokonaisuuksien ja oppiaineiden avulla. Vertailun avulla on mahdollista nähdä yhtäläisyyksiä eri kysymysten vastausten välillä, esim. millä oppimismenetelmällä oppilaat ovat oppineet mielestään parhaiten. Raporttia tarkastellessaan, opettajat voivat tarkastella kaikkia oppilaita kerralla tai keskittyä yksittäisiin oppilaisiin. Opettajilla on siis mahdollista tarkastella esimerkiksi koko luokkaa kerralla tai syventyä tietyn oppilaan tuloksiin. Skillin koostaessa koko koulun tulokset yhteen, rehtori saa ohjelman raporttien avulla koulunsa pedagogisesta tilasta kattavan kuvan ja voi tunnistaa kehitystarpeet. Myös erityistuen tarpeessa olevat oppijat on helppo tunnistaa ja heille voidaan kohdentaa oikeanlaista tukea.

Tekniset ominaisuudet

Sovellus on pilvipalvelu ja toimii kaikilla laitteilla, joten oppilaat voivat käyttää omia puhelimiaan itsearviointiensa tekemiseen nopeasti oppimistilanteiden jälkeen. Skilli integroituu Microsoft Office 365:n kanssa ja sekä opettajat että oppilaat voivat käyttää koulun antamia Office 365 –tunnuksia kirjautumiseen. Ohjelmiston voi myös hankkia Tieran Edustoren kautta, jolloin kirjautumiseen käytetään Edustoren tarjoamaa mekanismia.

Skilli täydentää hyvin koulujen olemassa olevia järjestelmiä. Kouluhallinto, opettajat ja oppilaat voivat jatkaa tuttujen järjestelmien käyttöä. Skilliin pääsee helposti käsiksi esimerkiksi lisäämällä Skilli-linkin sähköisen oppimisympäristön kurssisivulle. Skilli tukee linkitystä muihin järjestelmiin, joten opettajat ja oppilaat voivat navigoida järjestelmästä toiseen sujuvasti.

Ohjelmisto täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja ohjelmistoon tallennetut tiedot säilytetään EU:n alueella. Ohjelmisto poistaa automaattisesti tarpeettomia henkilötietoja, eli esimerkiksi koulusta lähteneiden oppilaiden henkilötiedot poistuvat automaattisesti varoajan jälkeen, mikäli koulu ei niitä ennen sitä ole poistanut omatoimisesti.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close