Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – Qridi

Qridi (https://qridi.fi/)

Qridi on työkalu formatiiviseen arviointiin. Se tukee perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Ohjelma sopii kaikkien oppiaineiden opettamiseen. Käyttäjinä ovat luokan- ja aineenopettajat ja sitä käyttävät myös aikuisopiskelijat ja urheiluseurat. Ohjelmiston tavoitteena on auttaa luomaan uudenlaista arviointikulttuuria luokkahuoneisiin ja mahdollistaa oppilaan kehittymisen entistä paremmaksi oppijaksi. Oppija itse osallistuu oppimisprosessin kaikkiin vaiheisiin: tavoitteen asetteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opettaja hallinnoi oman käyttöliittymänsä kautta oppilasryhmäänsä. Työkalu mahdollistaa oppijan itse-, vertais- ja ryhmäarvioinnin sekä opettajan ja huoltajan antaman arvioinnin. Tehtävälistojen avulla opettaja näkee reaaliaikaisesti oppilaiden edistymisen annetuissa tehtävissä.

Oppija voi asettaa itselleen tavoitteita ja seurata tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan kanssa. Hän voi vastata opettajan antamiin itse-, vertais- ja ryhmäarviointeihin, itsearvioida hänelle suunnattuja tehtäviä sekä reflektoida oppimistaan päiväkirjaan sanoin ja valokuvin. Oman edistymisen seuraaminen auttaa oppijaa ymmärtämään paremmin omaa oppimistaan.

Oppimisanalytiikka

Qridi ei mainosta itseään analytiikkaohjelmana, mutta ohjelmassa kerätään dataa, josta tehdään analyysejä ja analyysitulokset ovat visuaalisesti nähtävissä sekä oppijan, opettajan, vanhempien sekä rehtorin/opetuspäällikön omista käyttöliittymistä.

Dataa voidaan kerätä pitkäntähtäimen tavoitteista, jolloin seurataan esim. koko lukukauden kehitystä. Seurantaa voidaan tehdä oppimaan oppimisen taidoista, yksittäisen aineen taidoista, asenteista, käytöksestä, vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, ongelmanratkaisusta jne. Tulokset saadaan erilaisina visuaalisina esityksinä (kuva 32).

Dataa voidaan kerätä myös vaikka yhdestä oppimistehtävästä (kuva 32), vaikka pelistä, ohjelmiston käyttö taidoista, termien hallinnasta tehtävässä, ryhmätöissä toimimisesta jne. Yksittäisten tavoitteiden arvioinnista saadaan visuaalinen yhteenveto, missä eri värien ilmaistaan oppijan tilanne (punainen=ei vielä hallitse asiaa, keltainen= opiskelee asiaa, vaalean punainen=kaipaa vielä vähän oppimista, vihreä=hallitsee asian).

kuva32

Ohjelma antaa oppijalle seuraavaa tietoa:

  • omat tavoitteet ja niiden saavuttaminen (kuva 33)
  • omat itsearvoinnit

kuva33

Ohjelma antaa opettajille seuraavaa tietoa:

–       reaaliaikaisen kuvat oppijan oppimisprosessista (kuva 34)
–       oppijoiden itse-, vertais- ja ryhmäarvioinnit
–       pitkän tähtäimen edistymisen

kuva34

Ohjelma antaa johdolle tieto pidemmän ajanjakson edistymisestä ja myös opettajien ja huoltajien aktiivisuudesta ympäristössä (kuva 35). Vanhemmat saavat myös järjestelmän kautta tiedoksi oppijoiden tehtävälistat, päiväkirjat, edistymisraportit ja oppijan omat tavoitteet.

kuva35

Tekniset ominaisuudet

Qridi toimii nettiselaimien ja mobiilisovellusten kautta. Kirjautuminen järjestelmään voidaan tehdä Googlen-, O365- ja MPASS -tunnuksilla. Oppilastietojen haku voidaan myös automatisoida Primuksesta.

Lue lisää

RSS-virhe: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close