Oppimisanalytiikkaselvitys 2022: Qridi

Oppimisen ja arvioinnin alusta koko kaupungille esiopetuksesta perusopetuksen loppuun

Qridiä käytetään esiopetuksesta aina yläkoulun päättymiseen saakka. Palvelu on suunniteltu yhdessä suomalaisten opettajien kanssa vastaamaan opetussuunnitelman tarpeisiin. Sen avulla oppimisprosessista tehdään näkyvää eri osapuolille ja palautteen antaminen helpottuu. Jokainen oppija tietää oppimisen tavoitteet ja edistymisensä niissä.

Qridi tukee perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden opettamista ja arviointia lähi- ja etäopetuksessa. Painopisteenä erityisesti laaja-alaisten taidot, oppiaineiden työskentelyn taidot, asenteet ja arvostukset sekä käyttäytyminen.

Qridin data paljastaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajalle yksityiskohtaisen ja ajantasaisen kuvan siitä, miten oppiminen edistyy. Myös koulun hallinto voi hyödyntää Qridin dataa koulun toiminnan kehittämiseen ja oppimisen ohjaamiseen.

Ohjelma sopii kaikkien oppiaineiden opettamiseen. Käyttäjinä ovat luokan- ja aineenopettajat vuosiluokilta 0 – 9. Ohjelmiston tavoitteena on auttaa luomaan uudenlaista arviointikulttuuria luokkahuoneisiin ja mahdollistaa oppilaan kehittymisen entistä paremmaksi oppijaksi. Opettaja saa arvokasta tietoa oppilaan etenemisestä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilas itse osallistuu oppimisprosessin kaikkiin vaiheisiin: tavoitteen asetteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opettaja, oppilaat ja huoltajat käyttävät Qridiä mobiilisti, tietokoneella, tablet-laitteella tai Chromebookilla.

Alusta mahdollistaa oppilaan itse-, vertais- ja ryhmäarvioinnin sekä opettajan ja huoltajan antaman arvioinnin. Tehtävälistojen avulla opettaja näkee reaaliaikaisesti oppilaiden edistymisen annetuissa tehtävissä. Oppilas voi asettaa itselleen tavoitteita ja seurata tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan kanssa. Hän voi vastata opettajan antamiin itse-, vertais- ja ryhmäarviointeihin, itsearvioida hänelle suunnattuja tehtäviä sekä reflektoida oppimistaan päiväkirjaan sanoin ja monipuolisesti valokuvin, videoin, äänitteiden, leipätekstin ja emojien avulla. Oman edistymisen seuraaminen auttaa oppilasta ymmärtämään paremmin omaa oppimistaan. Harjoitustoiminnon avulla oppilas voi tehdä pieniä automaattisesti korjautuvia harjoituksia oppiaineen sisältöihin liittyen.

Oppimisanalytiikka

Qridi kerää oppimisesta ja järjestelmän käytöstä dataa, josta tehdään analyysejä eri osapuolille. Analyysitulokset ovat visuaalisesti nähtävissä reaaliaikaisesti oppilaan, opettajan, huoltajan sekä rehtorin omista käyttöliittymistä. Opettaja näkee luokkansa datan ryhmä- ja yksilökohtaisesti. Oppilas näkee vain oman datansa. Huoltaja huollettavansa datan. Rehtori näkee koulunsa datan luokkakohtaisesti.

Datan visualisointi

  • Qridissä saadaan tietoa oppilaan edistymisestä pitkäntähtäimen tavoitteista, jolloin seurataan esim. koko lukuvuoden kehitystä. Seurantaa voidaan tehdä oppimaan oppimisen taidoista, yksittäisen aineen taidoista, asenteista, käytöksestä, vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, ongelmanratkaisusta jne. Tulokset saadaan erilaisina visuaalisina esityksinä.
  • Qridistä saadaan tietoa siitä miten oppilas on edennyt yksittäisissä oppimistehtävissä, esimerkiksi parityöstä, kirjan kappaleen tekemistä, termien hallinnasta tehtävässä, kotitehtävän tekemisestä jne. Yksittäisten tehtävien arvioinnista saadaan visuaalinen yhteenveto prosessin etenemisestä, missä eri värien ilmaistaan oppilaan tilanne (punainen=ei vielä hallitse asiaa, sininen= opiskelee asiaa, vihreä=hallitsee asian). Kun oppilas valitsee tehtävän, tehtävänanto avautuu laajemmin. Oppilas voi palauttaa korttiin tehdyn tehtävän videona, äänitiedostona tai muuna tiedostotyyppinä. Palautukseen kuuluu itsearviointi. Tehtävän voi itsearvioida myös ilman palautusta.
  • Qridistä saadaan dataa oppilaan oppimisprosessista tietyn teeman ympärillä, jolloin data kerätään kuvin, videoin ja äänitiedostoin oppilaan omaan portfolioon. Myös oppilaan tunnetasosta ja vuorovaikutussuhteista oppimisprosessin aikana kerätään dataa. Data visualisoidaan opettajalle mm. sosiogrammina.
  • Qridistä saadaan tieto oppilaan yksittäisestä oppiaineen substanssin osaamisesta
  • Kunnan ja koulun johdolle on mahdollista saada tietoa eri taidoissa edistymisestä luokka-, vuosiluokka-, koulu-, alue- ja kuntakohtaisesti. Data voidaan visualisoida kunnan Microsoft Power BI -järjestelmään tai Googlen Data Studioon.
  • Opettajien, oppilaiden ja huoltajien aktiivisuudesta on mahdollista saada raportti koulun tai kunnan johdolle.

Tekniset ominaisuudet

Qridi toimii nettiselaimien ja mobiilisovellusten kautta. Kirjautuminen järjestelmään voidaan tehdä Googlen-, O365- ja MPASS -tunnuksilla. Oppilas- ja opettajatietojen haku voidaan myös automatisoida Primuksesta. Qridissä on rajapinta DigiOne-ekosysteemiin.


%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close