Oppimisanalytiikkaselvitys 2020: Qridi

Qridi

https://qridi.fi/

Qridi on formatiivisen arvioinnin ja oppimisen analytiikan alusta. Se tukee perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden opettamista ja arviointia lähi- ja etäopetuksessa. Painopisteenä erityisesti laaja-alaisten taidot, oppiaineiden työskentelyn taidot, asenteet ja arvostukset sekä käyttäytyminen.

Ohjelma sopii kaikkien oppiaineiden opettamiseen. Käyttäjinä ovat luokan- ja aineenopettajat vuosiluokilta 0 – 9. Ohjelmiston tavoitteena on auttaa luomaan uudenlaista arviointikulttuuria luokkahuoneisiin ja mahdollistaa oppilaan kehittymisen entistä paremmaksi oppijaksi. Opettaja saa arvokasta tietoa oppilaan etenemisestä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilas itse osallistuu oppimisprosessin kaikkiin vaiheisiin: tavoitteen asetteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opettaja hallinnoi oman käyttöliittymänsä kautta oppilasryhmäänsä tietokoneella tai tablet-laitteella. Oppilaat ja huoltajat käyttävät Qridiä mobiilisti, tietokoneella, tablet-laitteella tai Chromebookilla.

Alusta mahdollistaa oppilaan itse-, vertais- ja ryhmäarvioinnin sekä opettajan ja huoltajan antaman arvioinnin. Tehtävälistojen avulla opettaja näkee reaaliaikaisesti oppilaiden edistymisen annetuissa tehtävissä. Oppilas voi asettaa itselleen tavoitteita ja seurata tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan kanssa. Hän voi vastata opettajan antamiin itse-, vertais- ja ryhmäarviointeihin, itsearvioida hänelle suunnattuja tehtäviä sekä reflektoida oppimistaan päiväkirjaan sanoin ja monipuolisesti valokuvin, videoin, äänitteiden, leipätekstin ja emojien avulla. Oman edistymisen seuraaminen auttaa oppilasta ymmärtämään paremmin omaa oppimistaan. Harjoitustoiminnon avulla oppilas voi tehdä pieniä automaattisesti korjautuvia harjoituksia oppiaineen sisältöihin liittyen.

Oppimisanalytiikka

Qridi kerää oppimisesta ja järjestelmän käytöstä dataa, josta tehdään analyysejä eri osapuolille. Analyysitulokset ovat visuaalisesti nähtävissä reaaliaikaisesti oppilaan, opettajan, huoltajan sekä rehtorin omista käyttöliittymistä. Opettaja näkee luokkansa datan ryhmä- ja yksilökohtaisesti. Oppilas näkee vain oman datansa. Huoltaja huollettavansa datan. Rehtori näkee koulunsa datan luokkakohtaisesti.

Dataa kerätään

  • pitkäntähtäimen tavoitteista, jolloin seurataan esim. koko lukuvuoden kehitystä. Seurantaa voidaan tehdä oppimaan oppimisen taidoista, yksittäisen aineen taidoista, asenteista, käytöksestä, vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, ongelmanratkaisusta jne. Tulokset saadaan erilaisina visuaalisina esityksinä (esim. kuvat 32a, 32b, 33a ja 33b).
  • yksittäisistä oppimistehtävistä (kuva 34a, 34b ja 34c), esimerkiksi parityöstä, kirjan kappaleen tekemistä, termien hallinnasta tehtävässä, kotitehtävän tekemisestä jne. Yksittäisten tehtävien arvioinnista saadaan visuaalinen yhteenveto prosessin etenemisestä, missä eri värien ilmaistaan oppilaan tilanne (punainen=ei vielä hallitse asiaa, sininen= opiskelee asiaa, vihreä=hallitsee asian).
  • oppimisprosessista tietyn teeman ympärillä, jolloin data kerätään kuvin, videoin ja äänitiedostoin oppilaan omaan portfolioon. Myös oppilaan tunnetasosta ja vuorovaikutussuhteista oppimisprosessin aikana kerätään dataa. Data visualisoidaan opettajalle mm. sosiogrammina (Kuva 35a ja 35b).
  • yksittäisestä oppiaineen substanssin osaamisesta (Kuva 36)
  • opettajien, oppilaiden ja huoltajien aktiivisuudesta ympäristössä (kuva 37).
Piirakkakaavio otsikolla Vastuun ottaminen omasta oppimisesta. Yhteensä 7 vastausta erilaisilla hymiöillä ilmaistuina. 1 surunaama, 1 hymynaama, 3 naurunaamaa ja kaksi vakavaa naamaa.
Kuva 32a. Oppilaiden suoriutuminen yksittäisestä
tehtävästä.
Grafiikka otsikolla Rauhallinen työskentely. Arviointi hymynaamoin kolmen päivän ajalta sekä itse-, vertais- että opettajan arvioimana.
Kuva 32b. Oppilaiden suoriutuminen yksittäisestä tehtävästä pitkällä aikavälillä.
Qridin lintuhahmo vuoren juurella. Vuoren huipulla ruutulippu. Vuori on jaettu viiteen eriväriseen tasoon. Kuvassa teksti, joka kannustaa klikkaamaan sopivaa tasoa, kun matka kohti tavoitetta etenee.
Kuva 33a. Oppilaan tilanne suhteessa asetettuihin
omiin tavoitteisiin.
Kaavio otsikolla Tavoitteet - Bartram Ayre. Linnun lentorata kuvastaa, miten tavoitteessa on ajan kanssa menty välillä alamäkeä, välillä ylämäkeä.
Kuva 33b. Oppilaan tavoitteessa edistyminen visualisoidaan mm. linnun lentona.
Opettajan näkymä näyttää oppilaiden etenemisen eri oppiaineissa asteikolla opettelen-harjoittelen-osaan.
Kuva 34a. Opettajan näkymä tehtäväkohtaiseen yhteenvetoon.
Oppilaan tehtävälista näyttää eri oppiaineiden tekemättömät ja tehdyt tehtävät.
Kuva 34b. Oppilaan näkymä tehtäviin.
Näkymä yksittäiseen tehtävään, jossa tehtävän kuvaus sekä arviointipainikkeet opettelen, harjoittelen ja osaan.
Kuva 34c. Kun oppilas valitsee tehtävän, tehtävänanto avautuu laajemmin. Oppilas voi palauttaa korttiin tehdyn tehtävän videona, äänitiedostona tai muuna tiedostotyyppinä. Palautukseen kuuluu itsearviointi. Tehtävän voi itsearvioida myös ilman palautusta.
Opettajan päiväkirjanäkymä, aineena käsityö. Kuvia, kommentteja ja äänitiedostoja oppilailta.
Kuva 35a. Päiväkirjassa opettaja voi seurata ja ohjeistaa oppilaita oppimisprosessissa etenemistä videoiden, kuvien, äänitallenteiden, leipätekstien ja emojien avulla.
Sosiogrammi fysiikan päiväkirjasta näyttää oppilaiden antamat ja saamat tykkäykset.
Kuva 35b. Päiväkirjassa opettaja näkee oppilaiden antamat ja saadut tykkäykset sosiogrammina.
Kuvataiteen kertaharjoituksen vastausten yhteenveto. Oppilaiden vastaukset arvioitu asteikolla ei vastannut-oikein-osittain oikein-väärin-odottaa pisteytystä.
Kuva 36. Yhteenveto yksittäisen harjoituksen vastauksista oppilasryhmälle.
Kaavio näyttää opettajien, oppilaiden ja huoltajien määrän edellisen kuuden kuukauden ajalta. Opettajia 43, oppilaita 498 ja huoltajia 244.
Kuva 37. Yhteenveto järjestelmäkäytöstä kunta/koulutasolla.

Tekniset ominaisuudet

Qridi toimii nettiselaimien ja mobiilisovellusten kautta. Kirjautuminen järjestelmään voidaan tehdä Googlen-, O365- ja MPASS -tunnuksilla. Oppilastietojen haku voidaan myös automatisoida Primuksesta.

Tutustu myös näihin

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close