Oppimisanalytiikkaselvitys 2020: Workseed

Workseed

www.workseed.fi

Workseed Oy on suomalainen koulutusteknologian yritys, joka on erikoistunut oppimisen hallintaan ja pedagogiikan tehostamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Workseed on mobiilioptimoitu LMS, joka vastaa erityisesti ammatillisen koulutuksen (toinen aste ja korkeakoulut) pedagogisiin erityistarpeisiin kuten osaamisperusteisuus, työpaikoilla tapahtuva osaamisen hankkiminen, henkilökohtaiset oppimispolut ja olemassa olevan osaamisen tunnistaminen. Ohjelmisto on käytössä yli sadassa eri tutkinnossa lähes 30:ssä ammattioppilaitoksessa ja -korkeakoulussa Suomessa. Yritys on kansainvälistymässä mm. LATAM-maissa. Workseed on saatavissa SaaS-toimitusmallilla ja siten sen käyttöönotto käy vaivatta.

Oppimisanalytiikka

Workseedin suunnittelun lähtökohtana on tarjota LMS-alusta, jonka avulla oppijan etenemisen ja kehittymisen seuranta voidaan yhdenmukaistaa kaikissa koulutuksenjärjestäjän käyttämissä oppimisympäristöissä osaamisperusteisesti. Oppimispolku yhdistää tiedolliset ja taidolliset oppimistehtävät tutkinnon osaamisvaatimuksiin. Esimerkki alla.

Kuvakaappaus Workseed-järjestelmästä. Otsikkona Taidot. Piirakkakaaviot näyttävät prosentteina yksittäisten taitojen karttumisen. Esimerkiksi perustustöiden oppimispolusta on valmiina 8 %.

Ohjelmisto tarjoaa monipuoliset ohjelmistoliitännät koulutuksenjärjestäjän digitaalisiin oppimisympäristöihin ja alakohtaisiin koulutussimulaattoriohjelmistoihin. Laajat automatisoidut tiedonkeruumahdollisuudet mahdollistavat opiskelijan taitojen kehittymisen luotettavasti ja auttavat opettajia ja opinto-ohjaajia löytämään esim. itsenäiseen työskentelyyn kykenevät ja tukea tarvitsevat oppijat. Workseed-arkkitehtuuri alla.

Workseed-arkkitehtuuria esittelevä kaavio. Keskellä oppimispolkujen luonti, ohjaus, arviointi ja kehittymisen seuranta, joihin dataa tulee verkko-oppimisympäristöistä, lähiopetuksesta, työpaikalta, simulaattoreista ja vapaa-ajan harrastuksista. Lisäksi linkitykset hallintojärjestelmään ja käyttäjähallintaan sekä APIin.

Workseed automatisoi henkilökohtaisten oppimispolkujen laadinnan ja tukee opettajaa opiskelijan ohjauksessa. Workseediin on mahdollista laatia automaattisesti avautuvia tehtäväpolkuja, joiden avulla opiskelijat voivat edetä opinnoissaan yksilöllisesti. Opettajat ja ohjaajat voivat seurata oppijoiden etenemistä tehtäväpoluilla ja voivat antaa reaaliaikaista ohjausta tarpeeseen ja suorittaa helposti ohjausta ja palautteen antoa eri oppimisympäristöissä.

Workseed valvoo opiskelijan aktiivisuutta ja hänen saaman palautteen määrää. Ohjelmisto lisää opiskelijan saamaa palautetta ja monipuolistaa opiskelijan, opettajien ja ohjaajien välistä vuorovaikutusta esimerkiksi työpaikoilla tapahtuvan harjoittelun aikana.

Workseed aktivoi opiskelijaa säännöllisiin reflektointeihin. Kerätystä tiedosta voidaan louhia osaamisalueet, jotka opiskelijat kokevat haasteellisina. Tiedon avulla opettajat voivat painottaa opetusta juuri oikeisiin aihealueisiin esimerkiksi ennen harjoittelujaksoille lähtöä.

Keskeiset tekniset ominaisuudet

Workseedin on yhteensopiva markkinoiden suosituimpien opiskelijahallintojärjestelmien kanssa. Tuotteistetut opiskelijahallintojärjestelmäliitännät tukevat kaksisuuntaisia tiedonsiirtoja hallintojärjestelmiin, mikä sulauttaa Workseedin osaksi asiakkaan tietohallintoa. Workseed voidaan kytkeä asiakkaan Azure AD-palveluun, minkä avulla o365-työvälineitä ja sisältöjä voi saumattomasti hyödyntää Workseedin sisällöissä.

Workseed tarjoaa rajapintaratkaisun Moodleen, Google Classroomiin sekä alakohtaisiin koulutussimulaattoreihin (kuten Creanex SimTrainer). Lisäksi LTI-yhteensopivat oppimisympäristöt voidaan kytkeä Workseediin (kuten Prodiags).

Workseed websovellus on mobiilioptimoitu, joten sitä voi käyttää kaikilla päätelaitteilla. Palvelu on GDPR:n ja saavutettavuusdirektiivin mukainen ratkaisu.

Tutustu myös näihin

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close