Oppimisanalytiikkaselvitys 2023: Moodle

Moodle on vuodesta 2001 käytetty vapaan lähdekoodin ohjelmisto (GNU Public Licensen alaisena), joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda ja hallinnoida omia verkkokursseja sekä oppimisympäristöä. Avoin lähdekoodi mahdollistaa sen, että käyttäjällä on entistä enemmän oikeuksia hyödyntää Moodlen jakamaa sisältöä, kun käyttäjä muistaa huolehtia alkuperäisten materiaalien tekijänoikeuksista sekä ilmoittaa alkuperäinen tiedon lähde.

Verkkopohjaisena ja useimpia käyttöjärjestelmiä sekä selainversioita tukevana Moodle on helposti käytettävissä mistä tahansa Internet-yhteyksien ja verkkoselaimen kautta. Moodle:lla on maailmanlaajuisesti yli 220 miljoonaa käyttäjää 241:ssä maassa. Käyttöliittymästä löytyy tällä hetkellä tuki (kieliversiot) 120 eri kielelle.

Moodlella on useita yhteistyökumppaneita, jotka voivat tarjota lisäpalveluja tai ylläpitää Moodle-sivustoja. Suomessa esimerkiksi Mediamaisteri on jo pitkään toiminut Moodle-teknologian asiantuntijana ja kehittäjänä. Mediamaisteri on julkaissut oman Moodlen teknologiaan perustuvan Maisteri LMS -käyttöliittymän, jossa hyödynnetään Moodlen oppimisanalytiikkaa ja muita käyttöä tukevia ominaisuuksia.

Moodlella toteutetaan tyypillisesti mm. verkko-koulutuksia, valmennuksia, mentorointia, työssäoppimisen tukea, perehdytyksiä, täydennyskoulutuksia ja niin edelleen. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista ja yhteisöllistä työskentelyä – myös ajasta ja paikasta riippumatta. Moodlessa on mahdollisuuksia monenlaiselle opiskelijoiden ja opettajien väliselle vuorovaikutukselle. Verkko-opiskelun lisäksi ympäristöä voidaan käyttää esimerkiksi kurssin ilmoitustauluna, opetusmateriaalien jakopaikkana, oppimistehtävien palautuspaikkana ja tenttimisessä. Opettajan valitsemien työtapojen mukaan voidaan arvioida oppijan lopputuotosta, työskentelyprosessia tai aktiivisuutta. Moodlen arviointityökaluilla voidaan arvioida yksilösuorituksia ja työpaja-aktiviteetilla myös vertaisarviointi on mahdollista.

Oppimisanalytiikka

Moodlessa on sisäänrakennettuna oppimisanalytiikkatyökalu, joka tarjoaa erilaisia yhteenvetonäkymiä. Kaikki päätasolla tapahtuvat aktiviteetit tallentuvat lokitiedostoihin. Analytiikkatiedot löytyvät kurssien asetuksista kohdasta “Raportit”. Analytiikan avulla opiskelijoiden aktiivisuutta ja materiaalien käyttöä voidaan seurata ja tunnistaa esimerkiksi hankaliksi koetut kohdat sisällön tai ajankäytön kannalta. Saadun informaation perusteella opiskelijalle voidaan tarjota ohjausta tai kurssin rakennetta voidaan muuttaa tukemaan paremmin oppimistavoitteita.

Moodlen oppimisanalytiikkatyökalu hyödyntää tallentuneita lokeja ennusteiden (insights) luomiseen opiskelijoista. Ennusteiden avulla saadaan käsitys opiskelijoiden suoriutumisesta kurssilla esimerkiksi, jos opiskelija on vaarassa jättää kurssi kesken tai aiempi suoriutuminen viittaa siihen, että hän ei tule läpäisemään kurssia hyväksytysti. Opettaja saa ilmoituksia uusista ennusteista ja voi tarvittaessa lähettää viestejä riskiennusteita saaneille opiskelijoille (KUVA 4.).

Analytiikka antaa oppijalle (KUVA 1.) seuraavaa tietoa:

 • suoritusten seurantaa (jos opettaja on ottanut kurssilla käyttöön suoritusten seurannan)
 • edistyminen koko kurssin osalta Omat kurssit -näkymässä
 • kurssin edistyminen visuaalisesti esitettynä
 • ilmoituksia uusista viesteistä ja tapahtumista kursseilla
 • sekä auttaa oppijaa paremmin hallitsemaan ajankäyttöään.
Edistymisen seuranta -näkymä jakaa kurssilla etenemisen kahdeksanosaiseksi palkiksi, josta tässä on suoritettu kuusi kahdeksasosaa. Lisäksi näkymä kertoo, että lopputentti on suoritettu.
KUVA 1. Opiskelijan oman edistymisen seuranta.

Opettajan määrittelemistä asetuksista riippuu, mitkä tehtävät näkyvät palkissa ja milloin tehtävä näkyy tehtynä. Tehty tehtävä muuttuu palkissa vihreäksi, sininen kertoo, että tehtävä on tekemättä ja punainen ilmoittaa, että tehtävän palautus on myöhässä. Keltainen väri kuvastaa, että tehtävässä on vielä jotain puutteita palautuksesta huolimatta.

Analytiikka antaa opettajalle (KUVA 2.) seuraavaa tietoa:

 • kurssin tapahtumat opetukseen tai osallistumiseen liittyen (valinnan mukaan kaikilta käyttäjiltä tai rajattuna)
 • paljonko yksittäinen opiskelija tai opiskelijaryhmä on käyttänyt aikaa tiettyjen tehtävien tekemiseen (kuva 13)
 • viimeisimmät kirjautumisajankohdat, mihin kellonaikaan ja minä päivinä opiskelu on tapahtunut
 • millaisia oppimateriaaleja opiskelija on käyttänyt, missä järjestyksessä materiaaleja on katsottu, kuinka kauan hän on niitä käyttänyt sekä onko hän katsonut niitä useampaan kertaan
 • aktiviteettien kohdalta voi tarkastella ko. aktiviteetin suoritustietoja, esimerkiksi tenttiin liittyviä raportteja (kysymyskohtaiset tilastot, yleinen tentin suoritustaso jne.)
 • tehtävien suoritustilanteesta opiskelijoittain (raporteista kohdasta aktiviteettien suoritus), jossa näkyy yhteenveto kaikkien opiskelijoiden edistymisestä kussakin seurantaan lisätyssä aktiviteetissa
 • mahdollisuus lähettää sähköposti opiskelijalle tai tietylle joukolle opiskelijoita, jotka esimerkiksi eivät ole suorittaneet tehtävää määräaikaan mennessä
 • ennusteita perustuen opiskelijan aktiivisuuteen kurssilla ja mahdollisuus lähettää putoamisvaarassa oleville opiskelijoille viestiä.
Yleiskatsaus opiskelijoista -näkymä listaa opiskelijat ja näyttää, milloin kukin opiskelija on viimeksi vieraillut kurssialueella. Graafinen palkki näyttää harmaalla ja vihreällä värillä, miten kunkin oppijan opinnot etenevät.
KUVA 2. Opettajan seurantanäkymät.

Aktiviteetit voivat olla keskusteluja, tehtäviä, tenttejä tai aineistoja. Suoritusten seurannalle on kolme erilaista vaihtoehtoa:

 • opiskelijat voivat itse rastittaa aktiviteetit suoritetuksi (toimii samalla oppijalla muistilistana)
 • suoritukselle voi asettaa tarkempia ehtoja, esimerkiksi että aktiviteetti on suoritettava tiettyyn päivämäärään mennessä tai että keskusteluun on osallistuttava tietty määrä ennen sen hyväksymistä. Suoritukselle voi vaatia myös jotain tarkempaa läpäisyarvosanaa.
 • tai aktiviteetin voi jättää huomioimatta suoritusten seurannassa

Raportointi-osiosta opettaja voi lähettää suoraan viestejä yksittäiselle oppijalle tai koko ryhmälle.

Näkymä kertoo punaisin ja vihrein palkein, mitkä materiaalit on avattu ja mitkä ei.
KUVA 3. Raporttinäkymä kurssilla olevien aktiviteettien ja aineistojen avauksista.
Näkymä listaa keskeytysvaarassa olevat oppijat.
KUVA 4. Insights: Opiskelija vaarassa jättää kurssi kesken.

Moodlessa on välineitä, joilla voidaan kartoittaa ja rekisteröidä osaamista. Osaamisen viitekehys muodostaa rakenteen, johon tutkinto voidaan jaotella kompetensseiksi eli osaamistavoitteiksi. Kompetensseista voidaan muodostaa opintosuunnitelmia. Yksittäisillä kursseilla kompetensseihin voidaan liittää aktiviteetteja (esim. tehtäviä ja tenttejä).

Moodlen lokin raakadatan voi siirtää Exceliin, missä voi tehdä yksityiskohtaisempia tilastollisia analyyseja ja graafeja. Moodleen voi myös liittää erilaisia oppimisanalytiikkaohjelmia, kuten IntelliBoard, joka tekee datasta monipuolisempaa analyysia ja esittää tuloksia graafisessa muodossa. Nykyään Moodleen on mahdollista integroida myös monissa organisaatioissa käytössä oleva Microsoftin Power Bi -ohjelmisto. Lisätietoa tällaisesta integraatiosta saat esimerkiksi Mediamaisterin ja Microsoftin yhteistyössä pitämästä webinaarista.

Tekniset ominaisuudet

Moodle voidaan asentaa mille tahansa tietokoneelle, jolla voi suorittaa PHP:tä, ja joka voi tukea SQL-tyyppistä tietokantaa (esimerkiksi MYSQLiä). Sitä voidaan käyttää joko Windowsissa tai macOS-käyttöjärjestelmissä sekä useissa eri Linuxeissa.

Moodlen responsiivinen käyttöliittymä mahdollistaa käytön myös mobiililaitteen selaimella. Moodle on kehittänyt myös älylaitteille suunnatun Moodle Mobile -sovelluksen, jonka ansiosta Moodlea on helppo käyttää älypuhelimella tai tabletilla. Moodle Mobile -sovelluksella opiskelija voi mm.:

 • opiskella offline -tilassa
 • saada ilmoituksia viesteistä ja tapahtumista
 • ladata tiedostoja suoraan omalta laitteelta
 • seurata edistymistään, merkata edistymisensä ja selata opintosuunnitelmia
 • sekä tehdä tenttejä, kirjoittaa viestejä ja muokata wikejä

Mobiiliappi ei ole täysin vastaava Moodlen selainversion kanssa, koska appi esimerkiksi rajoittaa Moodlen teemanäkyvyyksiä.

Moodle Mobile -sovellus tukee iOs ja Android -käyttöjärjestelmiä ja se on saatavilla App Storesta tai Google Playsta.

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close