Oppimisanalytiikkaselvitys 2022: ViLLE


ViLLE on Turun yliopiston Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutissa kehitettävä oppimisjärjestelmä. ViLLE tarjoaa opettajalle monipuolisen alustan, joka hyödyntää pelillistämistä ja tuottaa oppimisanalytiikkaa. ViLLE sisältää Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin kehittämät valmiit materiaalit matematiikan harjoitteluun esiopetuksesta lukioon ja samanlaista materiaalia löytyy runsaasti myös ohjelmointiin, äidinkieleen ja englantiin. Opettaja voi lisäksi tuottaa omia tehtäviään ja kurssejaan, jotka ovat myös muiden opettajien hyödynnettävissä.

ViLLE on käytössä suomalaisissa oppilaitoksissa esiopetuksesta korkeakouluihin. Se on myös kansainvälisesti käytössä Eduten Playground -nimellä. Suomessa ViLLEä hyödynnetään noin joka toisessa suomalaisessa koulussa.

Järjestelmä sisältää runsaan määrän ohjelmoinnin, matematiikan, kielten ja muiden aineiden oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä, jotka sisältävät tehtävän automaattisen arvioinnin. Näin opiskelijalle pystytään tarjoamaan välitön palaute vastauksestaan. Samoja tehtäviä voidaan hyödyntää oppitunneilla ja kokeissa. Järjestelmä kerää monipuolisesti dataa opiskelijoiden vastauksista ja kerätty data on kurssin opettajien tarkasteltavissa koska tahansa. ViLLEn tehtävät ja kurssit sisältävät pelillisiä elementtejä, jotka innostavat opiskelijoita ja tarjoavat heille selvät tavoitteet. Kurssille voi liittää myös yksityistä materiaalia.

Tehtävien lisäksi ViLLEllä voidaan seurata opiskelijoiden läsnäoloja ja laskuharjoituksia sekä vastaanottaa ViLLEn ulkopuolisia tehtäväpalautuksia. Moniin opettajan arvioimiin tehtäviin (esim. esseet tai harjoitustyöt) voidaan myös liittää ViLLEn anonymisoitu vertaisarviointi, jolla myös opiskelijat pääsevät osallistumaan arviointiprosessiin opettajan luoman arviointikriteeristön pohjalta.

Opiskelija voi ratkaista tehtäviä omassa tahdissaan paikasta riippumatta ja tehtäviä voi yrittää ratkaista niin monta kertaa kuin haluaa. Koska alkuarvot on yleensä satunnaistettu, voi saman tehtävän ratkaista mielekkäästi useampaankin kertaan. Järjestelmä antaa aina välittömän palautteen ratkaisusta.

Yhteisöllinen työskentely toteutuu erityisesti tutoriaaleissa sekä projekteissa. Tutoriaaleissa tehtäviä ratkotaan 2-8 hengen ryhmissä, aloittaen usein pienellä ryhmällä. Jokainen ryhmään kuuluva opiskelija saa pisteet yhteisestä palautuksesta, mutta kesken jäänyttä tutoriaalia on mahdollista jatkaa yksin omalla ajallaan tai uudessa ryhmässä. Sama pätee soveltaen myös projektitöihin; jokainen ryhmän jäsen voi tehdä palautuksia projektin aikana, mutta pääsee myös näkemään muiden ryhmänsä jäsenten palautusten kommentit ja arvioinnit.

ViLLEn sähköiset kokeet voivat sisältää järjestelmän automaattisesti arvioimia tehtäviä, opettajan arvioimia tehtäviä, tai molempia. Kokeessa oppilas ei näe välitöntä palautetta eikä tehtävästä saamiaan pisteitä ennen kuin opettaja julkaisee kokeen tulokset. Automaattisesti arvioituja tehtäviä käytettäessä tulokset ovat julkaistavissa opiskelijoille välittömästi kokeen päätyttyä. Opettaja saa arvioinnin tueksi ViLLEn arviointityökalut kommentointia ja pisteytystä varten. Kysymyksistä saa aiempaa monipuolisempia lisäämällä niihin esimerkiksi videoita tai kuvia, joihin opiskelija voi lisätä omia merkintöjä vastauksen tueksi. Monitorointitoimintojen avulla opettaja pystyy seuraamaan kokeen etenemistä opiskelijakohtaisesti reaaliajassa ja voi tarvittaessa antaa lisäaikaa kokeeseen.

Erityisopetuksen avuksi ViLLEen kehitetään Oppimisen tuen salkkuja (OTuS), jotka avustavat oppilaita lasku- ja lukutaitojen perusharjoittelussa. OTuS-materiaalit tarjoavat täsmällistä apua oppilaan tasolla hänelle haasteellisissa aiheissa. OTuS-salkuista osa on tarjolla kaikille, loput opettaja saa käyttöönsä liittymällä TRILA-verkostoon. Verkoston tavoitteena on kehittää tutkimuspohjaisia interventiovälineitä opetuksen tueksi.

Oppimisanalytiikka

ViLLE kerää automaattisesti tietoa opiskelijoiden ratkaisuista. Tiedon analysoinnissa hyödynnetään koneoppimisen tilastollisia menetelmiä ja tiedon visualisointia. Oppimisanalytiikan avulla voidaan tunnistaa automaattisesti opiskelijoiden vääriä käsityksiä ja seurata etenemisvaiheita. Kaikki kurssilta kerätty tieto on koska tahansa kurssin opettajien tarkasteltavissa ViLLEn analytiikkanäkymässä. Järjestelmä muodostaa tiedosta erilaisia visualisointeja opettajan avuksi.

Analytiikka antaa oppijalle seuraavaa tietoa:

  • kurssinäkymä, josta näkyy edistyminen oppitunneittain, kerätyt suorituspalkinnot, viimeisen viikon aikana kerätyt pisteet sekä järjestelmässä käytetty aika
  • vihjeitä tehtävien suorittamiseen
  • välittömän palautteen ja saadut pisteet

Analytiikka antaa opettajalle seuraavaa tietoa:

  • opiskelijoiden tehtävistä saadut pisteet
  • opiskelijoiden tehtäviin käyttämä aika
  • tietoa tehtävien välivaiheista ja osa-alueiden ratkaisujärjestyksistä
  • oppitunnin palautuksista koostettu tieto tehtävien haasteellisuudesta
  • tietoa oppimisen solmukohdista (kuva 27)
Kuva 27. Solmukohdat

Kerättyä dataa voidaan käyttää erilaisten etenemishaasteiden tunnistamiseen. Järjestelmään on valmiiksi määritelty esimerkiksi matematiikan osalta tiettyjä solmukohtia, joissa oppilailla on tyypillisesti vaikeuksia. Opettaja näkee yhdellä vilkaisulla ne oppilaat, joilla on ollut vaikeuksia suorittaa jonkin solmukohdan sisältäviä tehtäviä. Tämä mahdollistaa ohjauksen tarjoamisen juuri niille opiskelijoille, joilla tähän on erityistä tarvetta. Automatisoimalla tehtävien tarkastaminen ja vastausten analysointi voidaan vapauttaa opettajan työpanosta henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Oppilaitosjohto voi saada opettajan jakamana samaa tietoa, joka on tarjolla opettajalle. Monet opetuksen kehittämiseen soveltuvat analytiikkatyökalut tarjoavat myös resursointiin ja päätöksentekoon soveltuvaa tietoa.

Vanhemmat näkevät opiskelijan tunnuksen kautta samat tiedot kuin opiskelija, eli kurssin profiilinäkymän ja opiskelijan etenemisen kurssilla ja oppitunneilla.

Tekniset ominaisuudet

ViLLE toimii selainpohjaisesti. Järjestelmää voi käyttää kahden eri käyttöliittymän kautta. ViLLE Classic sisältää kaikki ViLLEn ominaisuudet ja se soveltuu ominaisuuksiensa puolesta esimerkiksi korkeakoulujen käyttöön. ViLLE Lite on ominaisuuksiltaan hieman karsitumpi, mikä tekee siitä mobiiliystävällisen ja perusopetukseen soveltuvan käyttöliittymän.

ViLLEen kirjautuminen on tehty käyttäjälle helpoksi, sillä tarjolla on MPASS-, Google- ja O365-palveluiden avulla kirjautuminen. Näin opiskelijan ei tarvitse muistaa useita tunnuksia, vaan hän voi kirjautua ViLLEen sähköpostitunnuksillaan.

ViLLE on käytettävissä internetin kautta 24/7 ja sen palvelimet sijaitsevat Turussa yliopiston tiloissa.

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close