Liikuntakurssin suoriutumisen ja ilmapiirin arviointi

Tämä oppimisanalytiikan resepti on osa Oppimisanalytiikan keittokirja aloittelijoille -julkaisua.

Liikunnan analytiikasta puhutaan usein äly- ja urheilukellojen näkökulmista, sillä ne pystyvät keräämään dataa liikuntasuorituksista ja esimerkiksi unen laadusta ja -määrästä. Liikunnan opetuksessa voidaan kuitenkin hyödyntää analytiikkaa myös ilman älylaitteita ja niiden mukana tulevia kustannuksia. Hankkeessamme kehitimmekin oppiaineen opetusta tukevia itsearviointityökaluja suoriutumisen ja tunti-ilmapiirin tarkasteluun.

Kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri on ensiarvoisen tärkeä silloin kun opiskelijaa ohjataan kehittämään omaa fyysistä osaamistaan. Tästä näkökulmasta lähdimme kehittämään sekä liikunnan opiskelijakorttia että liikuntatuntien ilmapiiriä mittaavaa kyselyä.

Opiskelijakortti toimii opiskelijan itsearvioinnin välineenä, sillä siihen tallentuu opiskelijan kurssitavoitteet, saavutukset ja kurssin aikana tehdyt suoritukset. Näin opiskelija näkee asettamansa tavoitteet, saavutettiinko ne ja millaisia suorituksia hän kurssin aikana teki tavoitteiden eteen.

Ilmapiirikysely on lyhyt, muutaman kysymyksen tilannekartoitus, joka teetetään jokaisen oppitunnin päätteeksi. Se on nopea ja helppo täyttää, joten se ei vaadi opiskelijalta suurta panostusta. Opettajalle ilmapiirikysely antaa tärkeää tietoa siitä, millaisena opiskelija koki olonsa ja mitä hän piti oppitunnin aiheesta. Kysely kartoittaa myös sitä, kokevatko opiskelijat onnistumisen kokemuksia oppitunnin aikana.

Viivadiagrammi viihtyvyyden keskiarvosta viikottain kurssiviikoilla 1-6. Korkein keskiarvo viikolla 6, matalin viikolla 5, vaihteluväli 1-5 asteikolla 0-5.

Koronaviruksen leviämisestä johtunut siirtyminen etäopetukseen keskeytti työkalujen pilotoinnin, mutta kertyneestä datasta nähtiin esimerkiksi se, että valtaosa (~75%) opiskelijoista koki jonkinlaisia onnistumisen kokemuksia tunneilla ja opiskelivat kokivat olonsa turvalliseksi sekä fyysisesti että psyykkisesti. Hieman enemmän hajontaa oli liikuntatehtävien mielekkyydessä, mutta nekin olivat enemmän tai vähemmän mielekkäitä.

Tutustu myös näihin

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close