Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – MOODLE

Moodle

(https://docs.moodle.org/2x/fi/Tietoja_Moodlesta, https://download.moodle.org, https://www.mediamaisteri.com)

Moodle on vuodesta 2001 käytetty vapaan lähdekoodin ohjelmisto (GNU Public Licensen alaisena). Käyttäjällä on oikeus kopioida, käyttää ja muokata Moodlen antamaa sisältöä, mutta hänen täytyy kertoa tiedon lähde muille. Käyttäjä ei saa muokata tai poistaa alkuperäistä lisenssiä ja tekijänoikeuksia.

Verkkopohjaisena ja useimpia käyttöjärjestelmiä sekä selainversioita tukevana se on helposti käytettävissä mistä tahansa Internet-yhteyksien ja verkkoselaimen kautta. Käyttöliittymästä löytyy tällä hetkellä tuki 120 eri kielelle.

Moodlella on myös useita yhteistyökumppaneita, jotka voivat tarjota lisäpalveluja tai ylläpitää Moodle-sivustoja. Suomessa esimerkiksi Mediamaisteri on ollut pitkään Moodlen palveluntarjoaja. Lisäksi Blackboardin Moodlerooms tarjoaa Moodle-oppimisympäristöä pilvipalveluna Software as a Service (SaaS) -lisenssillä.

Verkko-oppimisympäristön tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista ja yhteisöllistä työskentelyä. Moodlessa on mahdollisuuksia monenlaiselle opiskelijoiden ja opettajien väliselle vuorovaikutukselle. Ympäristöä voidaan käyttää esimerkiksi kurssin ilmoitustauluna, opetusmateriaalien jakopaikkana, oppimistehtävien palautuspaikkana ja tenttimisessä. Opettajan valitsemien työtapojen mukaan voidaan arvioida oppijan lopputuotosta, työskentelyprosessia tai aktiivisuutta. Välineillä voidaan arvioida yksilösuorituksia ja työpaja-aktiviteetilla myös vertaisarviointi on mahdollista.

Oppimisanalytiikka

Moodlessa on sisäänrakennettuna oppimisanalytiikkatyökalu, joka tarjoaa muutamia yhteenvetonäkymiä. Kaikki päätasolla tapahtuvat aktiviteetit tallentuvat lokitiedostoihin. Analytiikkatiedot löytyvät kurssien asetuksista kohdasta “Raportit”. Analytiikan avulla opiskelijoiden aktiivisuutta ja materiaalien käyttöä voidaan seurata ja tunnistaa esimerkiksi hankaliksi koetut kohdat sisällön tai ajankäytön kannalta. Saadun informaation perusteella opiskelijalle voidaan tarjota ohjausta.

Analytiikka antaa oppijalle (kuva 12) seuraavaa tietoa:

 • suoritusten seurantaa (jos opettaja on ottanut kurssilla käyttöön suoritusten seurannan)
 • katsaus kurssistani -sivulta näkyy pylväsdiagrammina edistyminen koko kurssin osalta

Opettajan määrittelemistä asetuksista riippuu, mitkä tehtävät näkyvät palkissa ja milloin tehtävä näkyy tehtynä. Tehty tehtävä muuttuu palkissa vihreäksi, sininen kertoo, että tehtävä on tekemättä ja punainen ilmoittaa, että tehtävän palautus on myöhässä.

Analytiikka antaa opettajalle (kuva 12) seuraavaa tietoa:

 • kurssin tapahtumat opetukseen tai osallistumiseen liittyen (valinnan mukaan kaikilta käyttäjiltä tai rajattuna)
 • paljonko yksittäinen opiskelija tai opiskelijaryhmä on käyttänyt aikaa tiettyjen tehtävien tekemiseen (kuva 13)
 • viimeisimmät kirjautumisajankohdat, mihin kellonaikaan ja minä päivinä opiskelu on tapahtunut
 • millaisia oppimateriaaleja opiskelija on käyttänyt, missä järjestyksessä materiaaleja on katsottu, kuinka kauan hän on niitä käyttänyt, onko katsonut niitä useampaan kertaan
 • aktiviteettien kohdalta voi tarkastella ko. aktiviteetin suoritustietoja, esimerkiksi tenttiin liittyviä raportteja (kysymyskohtaiset tilastot, yleinen tentin suoritustaso jne.)
  • tehtävien suoritustilanteesta opiskelijoittain (raporteista kohdasta aktiviteettien suoritus), jossa näkyy yhteenveto kaikkien opiskelijoiden edistymisestä kussakin seurantaan lisäämässäsi aktiviteetissa.

Aktiviteetit voivat olla keskusteluja, tehtäviä, tenttejä tai aineistoja. Suoritusten seurannalle on kolme erilaista vaihtoehtoa:

 • opiskelijat voivat itse rastittaa aktiviteetit suoritetuksi (toimii samalla oppijalla muistilistana)
 • suoritukselle voi asettaa tarkempia ehtoja, esimerkiksi että on suoritettava tiettyyn päivämäärään mennessä tai että keskusteluun on osallistuttava tietty määrä ennen sen hyväksymistä
 • tai aktiviteetin voi jättää huomioimatta

Raportointi-osiosta opettaja voi lähettää suoraan viestejä yksittäiselle oppijalle tai koko ryhmälle.

kuva12KUVA 12: Opiskelijan ja opettajan seurantanäkymät.

kuva13

Moodlessa on välineitä, joilla voidaan kartoittaa ja rekisteröidä osaamista. Osaamisen viitekehys muodostaa rakenteen, johon tutkinto voidaan jaotella kompetensseiksi eli osaamistavoitteiksi. Kompetensseista voidaan muodostaa opintosuunnitelmia. Yksittäisillä kursseilla kompetensseihin voidaan liittää aktiviteetteja (esim. tehtäviä ja tenttejä).

Moodlen lokin raakadatan voi siirtää Exceliin, missä voi tehdä yksityiskohtaisempia tilastollisia analyyseja ja graafeja. Moodleen voi myös liittää erilaisia oppimisanalytiikkaohjelmia kuten IntelliBoard, joka tekee datasta monipuolisempaa analyysia ja esittää tuloksia graafisessa muodossa.

Tekniset ominaisuudet

Moodle voidaan asentaa mille tahansa tietokoneelle, jolla voi suorittaa PHP:tä, ja joka voi tukea SQL-tyyppistä tietokantaa (esimerkiksi MYSQLiä). Sitä voidaan käyttää joko Windowsissa tai macOS-käyttöjärjestelmissä sekä useissa eri Linuxeissa. Moodlesta on myös mobiiliversioita, joiden käyttöä pilotoidaan. Moodle-kursseille voi osallistua mobiililaitteen selaimella tai laitteeseen voi ladata englanninkielisen Moodle Mobile -sovelluksen. Moodle Mobilen voi asentaa Android- ja iOS-laitteille. Osa Moodlen tiedoista näkyy vain selaimen kautta.

Moodlessa GDPR toteutuu siten että järjestelmälle määritetään Tietosuojavastaavan yhteystiedot (sähköpostiosoite) sekä tehdään tarvittavat konfiguraatiot järjestelmän ylläpitäjän toimesta (http://ohjeet.mediamaisteri.com/node/295).kuva12

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close